ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ - Церковь и медиа

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Аналізується інкорпорація ідеологем “русского мира” в просторі
українських православних медіа (2000–2013 рр.).
Мета статті: дослідити вияви “русского мира” у провідних друкованих
ЗМІ УПЦ МП, а також простежити взаємозв’язок і взаємозалежність між
тематикою друкованих медіа УПЦ МП та впровадженням ідеології “русского
мира” в суспільно–політичний простір України.
Елементами “русского мира” є цивілізаційний, історичний, мовний,
культурологічний, суспільно–політичний виміри. Шпальти церковної преси
здебільшого використовуються з пропагандистською метою, щоби нав’язати
українським віруючим російську парадигму світобачення. Ця система вірувань
включає в себе такі постулати: Східна високоморальна цивілізація і її осердя –
православна церква – протистоїть бездуховному Заходу, суспільно–політичні
та міжконфесійні процеси в Україні детерміновані змовою глобалістів та РКЦ
(на українських теренах виразником її інтересів і виконавцем її завдання
головно є УГКЦ) проти колишніх країн СРСР, для яких єдиний шанс на
порятунок – це плекання своєї ідентичності й утворення нового союзу, в основі
якого буде православна культурна ідентичність

Наверх